کمبودهاومشکلا ت روستا

 

روستای اسفرجان در گذشته جمعیتی بالغ برسه هزارنفر داشته است که به مرور زمان وباتوجه به مهاجرتی که مانند نقاط دیگر کشور از روستاها به شهرها انجام گرفته ویا عامل مرگ ومیر پیران روستا که تمایلی به زندگی شهری نداشته اند وبا توجه به این نکته که مشاغل محدود وموجود روستا که بیشتر کشاورزی ودامداری بوده آن هم در سطح محدود دیگر پاسخگوی نسل جدید تحصیل کرده وبرآورنده نیاز آنان نبوده وطبیعی است که جوانانی که برای خدمت سربازی ویا ادامه تحصیل و به دلایل دیگر به شهرها رفته بودند دیگر رغبتی برای بازگشت به روستا نداشته اند واکثرا با بدست آوردن مشاغل گوناگون در شهرهای مختلف دور ونزدیک مانده اند و بنابراین روز به روز از جمعیت روستا کاسته شده است درحال حاضر بیشتر جمعیت روستا را پیرمردان وپیرزنانی تشکیل داده اند که زندگی در روستا را بخاطر آرامش و هوای مطبوع آن یا به دلیل نداشتن امکانات دیگر  زندگی درروستا را به زندگی شهری ترجیح داده اند وباتوجه به اینکه جاذبه ای برای جوانان اندک باقیمانده نیز وجود ندارد این روند همچنان ادامه خواهد یافت

*************************************************

پيرمرداني كه در آفتاب گرم پاييزي به استراحت مشغولند

 *************************************

یکی دیگر از مشکلات مهمی که در حال حاضر  جوانان اندک باقیمانده در روستا با آن مواجه هستند مشکل بیکاری است ونبود امکانات شغلی لازم برای آنان است که چنانچه امکانات لازم جهت ساخت وایجاد کارگاههای کوچک تولیدی در زمینه های کشاورزی ودامداری برای آنان فراهم گردد میتوان علاوه برتامین شغل از مهاجرت آنان به شهرها نیز جلوگیری به عمل آورد وهمچنین جاذبه ای ایجاد خواهد شد برای بازگشت جوانانی که به مشاغل کاذب وخدماتی که نقشی در پیشرفت اقتصاد مملکت ندارد ودر شهرها مشغول کارند باتوجه به اینکه امکانات زیر بنایی دیگر از قبیل آب وبرق وتلفن نیز درروستا موجود است

************************

تصویر محل سد قدیمی روستا را بروی رودخانه نشان می دهد

سدی که هرگز ساخته نشد

درچند سال گذشته تحقیقاتی درزمینه ساخت سدی برروی رودخانه اسفرجان به عمل آمد ساخت این سد قرار بود درمحلی واقع در قلتغشاه که محل سد قدیمی وتاریخی بوده است که صدها سال قبل در آن محل وجود داشته وهنوز آثار وبقایای آن برجاست احداث شود که متاسفانه پس از بررسی وتحقیقی چندین ساله به این نتیجه رسیدند که زمین آن نامناسب و قابلیت لازم را برای احداث سد ندارد در حالی که تاریخ ثابت کرده که سدی با قدمت چند صد سال بروی این رودخانه وجود داشته است چنانچه این امر به واقعیت میرسید علاوه براینکه صدها هکتار اززمینهای بایر مستعد برای کار کشاورزی به زیر پوشش آبیاری وکشت محصولات مهم از قبیل گندو وجو وغیره میرفته میتوانست معضل بیکاری بخش مهمی از جوانان منطقه را مرتفع سازد وهمچنین علاوه بر تامین برق از به هدر رفتن آب رودخانه در فصل زمستان جلوگیری بعمل می آمد

مشکل آب رسانی وکانالیزه نبودن آبراهها یکی دیگر از مشکلاتی که مردم روستا دربخش آبرسانی به مزارع با آن روبروهستند کانالیزه نبودن جویهای اصای روستا است با توجه به اینکه آب برای رسیدن به مزارع وباغات مسیر بسیار طولانی را طی میکند وهمین مسیله با توجه به بافت قدیمی کانالها وجویها بعلت نشت آب وهرز وهدر رفتن آب بسیار زیاد حتی در بعضی مواقع30تا40درصدآب کشاورزی قابلیت استفاده را از دست می دهد بنابراین چنانچه مسیولین امر در بخش کشاورزی ومرکز خدمات روستا طرحی با همکاری وهمیاری اهالی برای کانلیزه کردن وسیمانی نمودن جویهای اصلی به مرحله اجرا بگذارند کمک بسیار بزرگی برای بخش کشاورزی روستا خواهد بود که امید است این امر روزی تحقق پیدا کند

همچنین در اینجا لازم به ذکر است که مرکز خدمات کشاورزی روستا از امکانات لازم برای ارایه خدمات بهینه به روستاییان در بخش کشاورزی وباغداری برخوردار نیست بعنوان نمونه باتوجه به اینکه عمده محصول باغات روستا آلبالو می باشد که چند سالی است که این محصول با آفت کرم گیلاس که باعث کرمو شدن میوه و از دست رفتن مرغوبیت محصول آلبالو روستا که در وضعیت اقتصادی روستا حرف اول را میزند امكان  قرار دادن یکدستگاه سمپاش به روستاییان ندارد 

Copyright  2007  Esfarjan.ir  All Rights Reserved.