محلات وبخشهای مختلف روستا

 

تصویری دور نمایی از روستا را که در امتداد رودخانه قرار گرفته نشان می دهد

در این بخش با این مطالب آشنا خواهید شد

محلات وبخشهای مختلف روستا

دروازه ها وقلعه های روستا

آسیابها وتکایا ومساجد روستا

طرح هادی یا عریض کردن کوچه ها

بافت قدیمی محله میان که با اجرای طرح هادی به خیابانی 16متری تبدیل گردیده است

تصویر قلتشاه یکی از بخشهای دیگر روستا را که چند خانوار در آن زندگی میکنند را نشان می دهد

محلات وبخشهای مختلف روستا

 1. با توجه به موقعیت جغرافیایی روستا که در امتداد رودخانه وبا طول بسیارزیاد وعرض کم ساخته شده یعنی در جهت شرق به غرب ساختمانها وباغات امتداد یافته است دارای محلات وبخشهای مختلف بوده که از جهت شرق به غرب بترتیب عبارتند از

  محله پایین             که درقسمت شرقی روستا قرار دارد امامزاده در این بخش از روستا قرار دارد

 2. محله شهشهانی   که در قسمت شمالی روستا قرار گرفته است                                                                 

 3. محله ناطق         که درقسمت جنوبی روستا است

 4. محله حاجی          که مرکزی ترین محله روستا از نظر موقعیت جغرافیایی است

 5. محله عربها       که از محلاتی است که حالت پیوستگی با محلات دیگر نداشته و بطور جداگانه در جنوب روستا قرار گرفته

 6. محله زمان       محله حاجی ومحله زمان ومحله میان در مرکزروستا قرار گرفته وکاملا بهم پیوسته هستند

 7. محله میان          که بین محله حاجی ومحله تقی قرار گرفته ودرگذشته معروف به محله ریگی بوده است

 8. محله تقی            که محلات میانی را از محله بالا جدا کرده ودرامتدادمحله بالا قرار دارد

 9. محله بالا      که غربی ترین محله روستا  ونسبت به محلات دیکر ارتفاع زیادتری دارد                                                           

ا

تصویر قسمتی از کوچه های بافت قدیمی روستا در محله بالا  معروف به قلعه بالا رانشان می دهد

محلات دیگری نیز در روستا قرار دارد که جز بخشها ومحلات قدیمی نبوده و درسالهای گذشته مردم اقدام به ساخت آنها نموده اند مانند محله بلند و محله جوی بند وغیره بافت روستا ومحلات قدیمی به سبکی ساخته شده است که خانه ها بطور پیوسته  ودر جوار یکدیگر با کوچه های تنگ وباریک برای تامین امنیت هرچه بیشتر قرار داشته   به همین دلیل دروازه های مختلف محلات روستا را از یکدیگر جدا می نموده که پس از غروب آفتاب معمولا دروازه ها بسته میشده وعده ای تفنگ چی برروی دروازه ها برای حفاظت از حملات احتمالی سارقان به نگهبانی می پرداخته اند با توجه به اینکه در مواقع مختلف توسط اشرار روستا بارها مورد چپاول قرار گرفته  علاوه بر دروازه ها قلعه هایی نیز در قسمتهای مختلف قرار داشته که هنوز آثار آنها پابرجاست این قلعه ها دارای حصار بلند بالایی بوده که برروی سردر آنها برجهایی ساخته شده که تفنگچیانی از آن مراقبت می کرده اند وخانوارهای زیادی در ان قلعه ها زندگی می کرده اند

تصویر محله تقی یکی دیگر از محلات روستا را نشان می دهد که  درقسمت مرکزی روستا بین محله میان ومحله بالا قرار دارد

دورنمای محله بالاکه درقسمت غربی واقع گردیده

دروازه ها ی روستا که در نقاط مختلف قرار داشته عبارتند از

 1. دروازه محله بالا که درغرب روستا قرار داشته

 2. دروازه محله تقی که محله بالا ومحله میان را از یکدیگر جدا می ساخته است

 3. دروازه شاه عسکری که نزدیک ترین دروازه به مرکز روستا بوده ودر شمال قرار داشته

 4. دروازه محله ناطق که دروازه جنوبی روستا بوده ومحله عربها را از بخشهای دیگر جدا می کرده

 5. دروازه محله پایین که درنزدیک امامزاده قرار داشته

تصویر نمای داخلی قلعه ای را نشان می دهد که روزگاری 50خانوار در آن زندگی می کرده اند

دروازه های روستا که در زمانهای گذشته ارتباط روستا را شب هنگام که بسته می شده با خارج روستا قطع می کرده هنگام غروب آفتاب که مردم از باغات ومزارع بع روستا باز می گشته اند این در وازه ها بسته می شد وتفنگچیان روستا که چند نفر بوده اند بر بالای این در وازه ها در برجها وباروهای ساخته شده بر بالا در وازه به نگهبانی می پرداخته اند تا چنانچه از طرف اشرار و دزدان روستا مورد تهدید قرار بگیرد بتوانند از ان دفاع نمایند همچنین در داخل روستا قلعه هایی وجود داشته که بخشی از جمعیت هر محل در این قلعه ها زندگی می کرده اند

تصویر یکی از دروازه های ورودی قلعه  مشهور به آمیرزاجون را در محله پایین نشان میدهد

 

تصویر یکی از برجهای اطراف قلعه را نشان می دهد این برج ها در چهار طرف قلعه ها وجود داشته است

قلعه های روستا که دربخشهای مختلف برای تامین امنیت هرچه بیشتر ساخته شده که هنوز اکثر آنها پابرجاست

 1. قلعه بالا که درمحله بالا ودر قسمت غربی قرار داشته است

 2. قلعه صانح که حدود 50خانوار در آن زندگی می کرده اند

 3. قلعه آمیرزا جون که در مرکز روستا واقع شده است

 4. قلعه محله پایین که در نزدیکی امامزاده قرار دارد

تصویر  برج یکی از قلعه های روستا بنام قلعه بالا رانشان می دهد

هرمحله بطور جداگانه دارای حمام وآسیاب و مسجد ودیگر امکانات بوده که اهالی همان محل معمولا از امکانات محل خود استفاده می نموده اند  روستا دارای سه باب حمام بوده که روزها زنانه وپس از غروب آفتاب مردان از آن استفاده می نموده اند که در مقابل مقدار گندمی که در پایان هر سال به حمامی داده میشد کلیه اهل خانواده از آن استقاده می نموده اند همچنین آسیابهای متعدد درروستا وجودداشته که بانیروی آب گندم اهل روستا رابه آرد تبدیل می کرده که آثار وخرابه های برخی از آنها هنوز در بخشهای مختلف به چشم میخورد از حمامهای روستا فقط بخاطر اینکه هرخانه ای بطور جداگانه دارای حمام است فقط یکی درمحله تقی مشغول کاراست

برج وباروی بالای در وازه قلعه آمیرزاجون که هنوز پابرجا مانده است

آسیابهای آبی که هنوز آثار آنها در بخشهایی ازروستا  به چشم میخورد

آثار باقیمانده از آسیاب ام محمود که در قلعه بالا قرار دارد

مساجد و تکایا در اسفرجان

حسینیه روستا که محل اصلی برگزاری مراسم مذهبی ویادبود دراسفرجان است

در اسفرجان چیزی حدود 14 مسجد کوچک وبزرگ در قسمتهای مختلف قرار دارد که مهمترین آنها که دارای سالن بزرگ بوده که اهالی برای عبادت وانجام مراسم مختلف از آن ها استفاده میکنند مهمترین مساجد روستا عبارتند از مسجد ولی عصر که درمحله پایین قرار دارد مسجد سجاد که شادروان علی اصغر ایرج اقدام به ساخت ان نموده است مسجد امام زمان درمحله میان حسینیه محله بالا که از بزرگترین محل های مذهبی بوده که دارای سالن بسیار بزرگی برای اجرای مراسم مختلف بوده واکثر مراسم یادبود وغیره درحال حاضر در ان برگزار می گردد از قدیمی ترین مساجد اسفرجان مسجد ملک احمدی می باشد که دارای شبستانهای زیبا وقدیمی می باشد

تصویر شبستان مسجد ملک احمدی یکی از مساجد قدیمی روستا در محله بالا را نشان می دهد

 

اجرای طرح عریض نمودن کوچه ها یا طرح هادی درروستا

درسال 1364 طرحی بنام طرح هادی درروستاها به مرحله اجرا گذاشته شد که این طرح نیز دروستا با توجه به مخالفت بعضی از مردم که منجر به خرابی منازل بسیاری از آنان بدونه اینکه خسارتی به آنهاپرداخت شود به مرحله اجرا گذاشته شد این طرح خیابانی به عرض 16 متررا شامل میشد که از ابتدای روستا یعنی محله پایین آغاز وباگذشتن از مرکز روستا تاانتها ادامه پیدا میکرد که درمحله بالا باتوجه به مخالفت عده ای وهمچنین باتوجه به کسر بودجه پایان یافت طرح همچنین شامل جدول بندی خیابانها و کانالیزه کردن جوی اصلی روستا که به جوی باغستان معروف بوده واز مرکز روستا میگذرد نیز گردید کوچه های روستا باتوجه به بافت قدیمی بسیار تنگ وباریک بوده که اکثر نقاط اتومبیل رو نبود با اجرای طرح واسفالت خیابانها امروزه اتوبوس وکامیون به آسانی از مرکز روستا عبور میکنند که البته علاوه بر مزایای بسیار درقسمت حمل ونقل عبور اتومبیل از مرکز روستا همراه با آلودگی هوا وسروصدای زیادی نیز گردیده که آرامش قبلی نیز دیگر نسبت به گذشته برقرار نیست البته هر برنامه ای معایب ومحاسن خودرا خواهدداشت که هرکس از دید خود هر موردی را مورد بحث واظهار نظرقرار می دهد

بافت جدید روستا وبافت قدیم روستا را قبل وبعد از اجرای طرح هادی درسال 1364 محله میان را نشان می دهد

 بافت قدیم وجدید روستا پس ازاجرای طرح هادی درسال1364هردوعکس دقیقا یک محل رانشان می دهد

بلوار نوساز اسفرجان که خارج از بافت قدیمی روستا وبیشترین ساکنان آن را عشایر ترک تشکیل داده اند

درچند سال اخیر بلواری درقسمت شرقی روستا ودرجهت طولی از جهت غرب به شرق در قسمتی از جاده اسفرجان به روستای هونجان به طول چند کیلومتر احداث گردیده که بیشتر ادارات دولتی در کنار آن واقع گردیده که همین امر باعث آبادانی این بخش جدید ازروستا به اصطلاح اهالی محله بلند گردیده که مغازه ها وسوپر مارکت هایی نیز در کنار آن ساخته شده است و با توجه به اینکه در این قسمت از روستا بیشتر عشایر ترک از هونجان واطراف در این قسمت ساکن گردیده وبه ساخت وساز پرداخته اند یکی از نقاط پر جمعیت روستا است که بیشتر به زبان ترکی تکلم می کنند وشغل اصلی آنان دامپروری وزنبور داری است که در زمستان و بهار ییلاق وقشلاق می کنند

تصویر قسمتی از محله میان بافت قدیمی روستا را درگذشته نشان می دهد

دورنمایی از روستا را در فصل پرشکوفه بهار نشان می دهد

اثار باقیمانده از یکی از اسیابهای ابی

تصاویر نمای داخلی روستارا در حال حاضر بطور پیوسته نشان میدهد

 

مطالب این بخش نیز پس از تکمیل شدن ادامه خواهد یافت

Copyright  2007  Esfarjan.ir  All Rights Reserved.