اخبار وگزارشات رسیده

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

کتاب اسفرجان در گذر ایام در 9 فصل و 234 صفحه به صورت مصور ومستند توسط اقای ایت الله محمد قاسمی تالیف شده

این کتاب شامل فصول وجه تسمیه اسفرجان -موقعیت روستا -اثار تاریخی - علم وفرهنگ -ویژگی انسانی-علم و هنر و......

میباشد که به زودی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت به امید موفقیت هرچه بیشتر ایشان

 

************************************************************************************************************************

                                                         

            

Copyright ©  2007  Esfarjan.ir  All Rights Reserved.